qa'oS tuq Mitglieder  qa'oS(tisches)  KlinZha Links

Klingonische Lieder


Lieder Geschichte Missionen Rituale Projekte Renegade Fun

Deutsch Englisch Deutsch  / Klingonisch Englisch  / Klingonisch Klingonisch

veSbe':  

batlh

bom bomwI'

chuS baS 'ugh

HoS, Sov'a' batlh je

*neva' leng

puv bortaS

tlhagh mInDu'

'ar wIHar

 

 

 

 

bommey qonta' veSbe':


batlh

[Help --- Beatles]
bom mu' qonta' veSbe' tay' qa'oS

batlh - -vaD maSuvtaH maH
batlh
batlh - -majmo' maHoSbejtaH
batlh
batlh - -vaD Suv SuvwI', potlhchugh batlh
batlh                                                 batlh

-1-
    SoSwI' DatIchchugh yIHegh'eghrupchoH petaQ!
Oh        SoSwI'          DatIch                         Hochlogh tuqwIj
Hochlogh tuqwIjvaD jISuvbej. batlh 'angbeH 'oy'naQ
                                               batlh 'angbeH 'oy'naQ
    voDleHma' botIchDI' peQojrupchoH! peQoj!
voD---------leHma' botIch                    DIvI' wIchargh
DIvI'lIj wIcharghbejlI'. SuSuv-chu' 'ach maQap
                                  SuSuv-chu' 'ach maQap

-Ref-
batlhwIjvaD choSuvqangchugh yISuv!
'ach may'vo' jIHaw'Qo'mo' qaHoHbejqu'
batlhwIjvaD ta'mey Dun vIchelchu'
batlhwIjvaD ta'mey Dun vIchelchu'
Hochlogh taHtaH batlhwIj
Hochlogh taHtaH batlhwIj

-2-
   choqaDchugh qaD vIlaj. choHay'laHmo' bIDo'
cho------qaD qaD vIlaj                                choHay'laHmo'
tlhIngan SuvwI' jIHmo' DublIjDaq qaDuQQo'
                                   DublIjDaq qaDuQQo'
   batlh may'Daq maHeghchugh yo' qIjDaq no' DIghom
batlh ma--Hegh-----chugh                                     yo' qIjDaq no'
yo' qIjDaq Suv-taH batlh Heghbogh SuvwI''e'. pebom!
                                                       SuvwI''e' pebom!

-Ref-
-1-
-Ref-

DungDaq


bom bomwI'


[Let it be --- Beatles]
bom mu' qonta' veSbe' Tai qa'oS

-1-
ben law' tach HurghDaq ba' mobbogh bomwI' "bommey yIbom" jatlh SoSnI'
nIteb bom bom bomwI'. bom bomwI'.
'ach Hochlogh bomDI' bomwI' tachvo' Hoch meb mejmoH vaj tamlI'
nIteb bom bom bomwI'. bom bomwI'.
(yI)bom, bomwI'. - bom bomwI'. - bom bomwI'. - bom bomwI'.
nIteb bom bom bomwI'. bom bomwI'.

-2-
may''a''e' lujbogh Suv bomwI' mob ghomDaj HIv jagh. bomchoHDI'
bomwI'vo' Haw' jaghpu'. bom bomwI'.
bomwI' ghogh SuvvIp jaghpu' ghoghDajmo' may' luQap. bomwI' lI'
bomwI'vo' Haw' jaghpu'. bom bomwI'.
(yI)bom, bomwI'. - bom bomwI'. - bom bomwI'. - bom bomwI'.
bomwI'vo' Haw' jaghpu'. bom bomwI'.

-3-
bommeyDaj naD SuvwI'pu' bomvIS ghaH luloplu' QI'lop nI'
bom bomwI' 'e' luQoy bom bomwI'.
DaH ghoghDaj luparHa' ghomDaj Hoch 'ej ghaH luparHa' QoywI'
not nIteb bom bomwI'. bom bomwI'.
(yI)bom, bomwI'. - bom bomwI'. - bom bomwI'. - bom bomwI'.
not nIteb bom bomwI'. bom bomwI'.

DungDaq


chuS baS 'ugh


[Sad But True --- Metallica]
bom mu' qonta' veSbe' Tai qa'oS

chuS
chuS baS 'ugh
chuS'ugh wIbuS 'ej mabom
chuS
chuS baS 'ugh
SuS vIbuSHa'Qo'
QoQ
QoQ vIpoQ
HurDaghwIj vIroQQo' jIH
QoQ
QoQ vIpoQ
DaH QonglaHQo' Hoch
___ chuS QoQmaj 'e' DaQub
___ wISaHbe' ___ ghoghlIj yIDub
___ jumaghchugh ___ SoH pImuprup
___ chuS baS 'ugh
___ chuS QoQmaj 'e' wISov
___ wISaHbe' ___ nuyajbe' nov
___ jumaghchugh ___ SoH pImuprup
___ DaSov chuS baS 'ugh
___ chuS baS 'ugh
qIj
qIj HIpwIj
pIjHa' HIplIj yIlIj
qIj
qIj HIpwIj
toQDujDaq yItIj
DaH
DaH maleng
(DaH) tengchaHDaq peng yIbaH
maH
maQap maH
(roj)mabmey DImaSHa'
___ chuS QoQmaj 'e' DaQub
___ wISaHbe' ___ ghoghlIj yIDub
___ jumaghchugh ___ SoH pImuprup
___ chuS baS 'ugh
___ chuS QoQmaj 'e' wISov
___ wISaHbe' ___ nuyajbe' nov
___ jumaghchugh ___ SoH pImuprup
___ DaSov chuS baS 'ugh
___ chuS baS 'ugh
___ chuS QoQmaj
___ wISaHbe'
___ jumaghchugh
___ chuS QoQmaj
___ wISaHbe'
___ jumaghchugh
___ DaSov chuS baS 'ugh
rut
rut mawup
rut mawup 'e' boSIQba'
'oy'
'oy' yIHot
'oy' DaSIQchu'jaj
chuS
chuS baS 'ugh
SuS'a' lutaH vajpu' puS
chuS
chuS baS 'ugh
SuS wIbuSHa'Qo'
___ chuS QoQmaj 'e' DaQub
___ wISaHbe' ___ ghoghlIj yIDub
___ jumaghchugh ___ SoH pImuprup
___ chuS baS 'ugh
___ boQoy'a' wIQoylu'
___ boQuch'a' ___ mabomchu'
___ boQoch'a' ___ Sutamqu'
___ QoQ Qugh
___ chuS baS 'ugh

DungDaq


HoS, Sov'a' batlh je

[The crown and the ring - Manowar]
bom mu' qonta' veSbe' Tai qa'oS

may'vo' jIpawta' jIH
DaH may'Daq jIghoSbej
chalDaq meQchu' qulmaj
'Iw meQ lu'uch
San mIrmey. pub 'Iwmaj
jIHeghDI' SoH qaleghqa' jIH

yay baj HoSmaj. noHmey DISuvtaH
toQDujmey DIchIjba' maH
Sov'a' maSammo' nItebHa' maSuv
nurach batlh nunobbogh qeylIS

muloS SuvwI'pu'
nom Haw' jaghpu'wI'
Heghbej chaH 'e' luSovbe'
'Iw HIq vItlhutlhtaHvIS pIvghor yIchu'
yay lubaj betleH batlh je

yay baj HoSmaj. noHmey DISuvtaH
toQDujmey DIchIjba' maH
Sov'a' maSammo' nItebHa' maSuv
nurach batlh nunobbogh qeylIS

qeylIS! SoH qamuvneS
tlhInganna' jIHbej
DaH jIHeghDI' qavanneS
*Sto'Vo'Kor vI'elDI' no'wI' quv vIghom
yo' qIjDaq jISuvtaH jIH

yay baj HoSmaj. noHmey DISuvtaH
toQDujmey DIchIjba' maH
Sov'a' maSammo' nItebHa' maSuv
nurach batlh nunobbogh qeylIS

yay baj HoSmaj. noHmey DISuvtaH
toQDujmey DIchIjba' maH
Sov'a' maSammo' nItebHa' maSuv
nurach batlh nunobbogh qeylIS

Übersetzung:

Stärke, Weisheit und Ehre
(Kriegsmänner)
Die Worte des Liedes hat veSbe' Tai qa'oS niedergeschrieben
(Deutsche Übersetzung von HomDoq)

ich bin es, die von der Schlacht zurückgekehrt ist
nun nehme ich zweifellos Kurs auf die Schlacht
unsere Seelen brennen feurig himmelwärts
Sie halten verbranntes Blut,
die Schicksalsketten. Unser Blut kocht.
Wenn ich sterbe, werde ich dich wiedersehen.

REF:
Unsere Stärke verdient den Sieg. Wir kämpfen einen Krieg nach dem anderen.
Offensichtlich sind wir es, die unsere Kriegsschiffe lenken.
Weil wir Weisheit suchen, kämpfen wir zusammen
Die Ehre, die uns Kahless gab, stärkt uns.

Krieger warten auf uns.
Schnell fliehen unsere Feinde.
Sie wissen nicht, dass sie gewiss sterben werden.
Während ich Blutwein trinke, schalte den Warpantrieb ein! Schwert und Ehre verdienen sich den Triumph.

REF

Edler Kahless! Du bist es, dem ich mich anschließe.
Ich bin wahrhaftig ein echter Klingone.
Wenn ich jetzt sterbe, werde ich Dich grüßen.
Wenn ich Stovokor betrete, treffe ich meine ehrenwerten Vorfahren.
Ich bin es, die für immer in der Schwarzen Flotte kämpfen wird.

REF
REF

DungDaq


*neva' leng

[Enter Sandman]
by veSbe' tay' qa'oS

neva' - Eigenname - ein vorbildlicher Krieger

DaH yIghoj SuvwI'Hom
gheD Dalargh'a' mangHom
bISuv 'e' ghojmoH chon
tlhIngan lurDech yIpab
ghIntaqlIj yItlhap
Suto'vo'qorDaq maghom
    DaH He' targh 'e' yIlargh
    targh pIw'e' yItlha' tagh-
        -bej chontay
        targh yIHay'
        taH 'Iw ngeng
        maH nuDev *neva' *neva' leng
QI' 'ampaS- -Daq Suv 'ej
Qub 'e' yIghojbej.
neva' leng Sov yInej.

toQDujDaq DaH DayIn
Daqeqchugh jejtaH mIn
reH qeqray' yIQIHchu'
    Qu'meyvam Daghojta'
    'e''e' yIlIjQo' tagh-
        -bej chontay
        Hop Hovtay'
        DaH Daleng
        maH nuDev *neva' *neva' leng

ghe''or lu'elnIS nuchpu'
batlhHa' Heghbogh SuvwI'pu'
batlh jIHeghDI' no' vIqIH
Suto'vo'qor vI'elqu' jIH

gheDmaj vIlegh. toQDujmaj So'lu'.
So'taHvIS bIbaHchugh Daquv-
-Ha' vaj DabaHpa' yISo'Ha'
    DaH yISo'Ha'! yIbaH! tagh-
        -bej chontay
        'entepray'-
        -Daq baH tagh-

        -bej chontay
        'entepray'-
        QIHlu'; ratlh 'eng
        maH nuDev *neva' *neva' leng

DungDaq


puv bortaS

[Que sera]
by veSbe' qa'oS

puv *bortaS *bortaS
reH batlhvaD maSuvbejtaH
tlhIngan wo'vaD yay wIbaj
puv *bortaS *bortaS

toQDuj machDaq noH'a'meyDaq
mapuv mayoHbogh
jaghpu' DISuv
maybogh may' wIghob
mangorQo'qu'
vIqvamDaq quv tu'lu'

puv *bortaS *bortaS
reH batlhvaD maSuvbejtaH
tlhIngan wo'vaD yay wIbaj
puv *bortaS *bortaS

jagh wIghoSDI' maSo'eghbogh
"So'Ha'. yIbaH."
nura' HoD'e'
tlhIngan SuvwI' maH
batlhvaD maSuv
yaywIj 'oH yayvam'e'

puv bortaS bortaS
reH batlhvaD maSuvbejtaH
tlhIngan wo'vaD yay wIbaj
puv bortaS bortaS

"pongwIj *qotlh. *bortaS HoD jIH'e'"
"tevwIj 'oH Dujvam"
jatlhchu' *qotlh'e'
qo'mey charghwI' ghaH
HeDaj wIghoS
maHvaD potlh batlh yay je

puv *bortaS *bortaS
reH batlhvaD maSuvbejtaH
tlhIngan wo'vaD yay wIbaj
puv *bortaS *bortaS

DungDaq


tlhagh mInDu'


qonta' B'Elora Vestai DarkH SuvwI''a' veSbe' Tai qa'oS je

['IwHIq wornagh je matlhutlhtaHvIS Qu'Daq "tlhagh mInDu'"
ghe'naQ wIqom veSbe' jIH je.
mu'mey boyajnISbe'. maw'.]

*******************************
"tlhagh mInDu'"

- lut'ay' wa' -

bIQDungDaq tlhaghmInDu'.
bIr, bIr, bIr.

bIQbIngDaq charmInDu'.
HuH, HuH, HuH.

raSDaq Quchraj qIp be'elora.
'oy', 'oy', 'oy'.

wa'leS HuDDaq mabom.
bom, bom, bom.

meQ'eghnIsqa'chu'taHneSqu' Sech'a'meymaj'e'.
tuj, tuj, tuj.

HuSqangmoHbejtaHqu' joqwI'oymeyqoqmaj'e'.
SuD, DoqSuD, SuDDoq.

ghoDaq law' quSmey.
tam, tam, tam.

'eyvIpchaHba' wornagh'a'na''e'.
chech, chech, chech.

- lut'ay' cha' -

naDev DatDaq machqu' naghHommey.
SuS, SuS, SuS.

bIQ'a'Daq Qeboy leng wa'DIch.
peng, peng, peng.

[rInbe']

***********************************

[B'Elora]

DungDaq


'ar wIHar

[All We Are – Doro with Warlock]
bom mu' qonta' veSbe' tay' qa'oS

'ar wI'Har.
'ar wI'Har. wI'Har.
wI'Har'a'. 'ar wInID.
'ar wI'Har.
'ar wI'Har. wI'Har.
wI'Har'a'. 'ar wInID.

nom roj yuQlIjQa'. lo'laHbe'mo' -
- rojmabvam. roj wIHarmoH
nobmey nunob nov 'ach wIvoqHa'
nebmey nujatlh ghaH 'e' ghar pong. nom lay'Ha'.

'ar wIpar.
'ar wIpar. wIpar.
wIpar'a'. 'ar wInID.(nuvIt)
'ar wIpar.
'ar wIpar. wIpar.
wIpar'a'. 'ar wInID.(nuvIt)

*DomInyon nabmey wI'tu'
('ach) luleghbe'. jogh wIHub.
qarDaSya'Daq maQoj 'ej nutlhejbe'
jaghwI'pu' Suvqangbe'mo' boqmaj lumev

'ar wIlagh.
'ar wIlagh. wIlagh.
wIlagh'a'. 'ar wInID.(wIQIH)
'ar wIlagh.
'ar wIlagh. wIlagh.
wIlagh'a'. 'ar wInID.(wIQIH)

DaH manongba'
maghobtaHvIS Haw'bogh jaghpu' wIchon
DaH maSuvchu'mo'
maHeghpa' pagh maQappa' wImevQo'

DaH manongba'
batlh may'vamDaq maHeghchugh mamon

'ar wIchargh.
'ar wIchargh. wIchargh.
wIchargh'a'. 'ar wInID.
'ar wIchargh.
'ar wIchargh. wIchargh.
wIchargh'a'. 'ar wInID.

'ar wIchargh.
'ar wIchargh. wIchargh.
wIchargh'a'. 'ar DIbIj.
'ar wIchargh.
'ar wIchargh. wIchargh.
wIchargh'a'. 'ar DIbIj.

DungDaq