qa'oS tuq  Mitglieder  qa'oS(tisches)  KlinZha Links

mu'tlheghmey tlhaQ vaj mu'tlheghmey Qatlh


Lieder Geschichte Missionen Rituale Projekte Renegade Fun

tlhIngan Hol

Klingosauier


Klingonischer Tauschhandel

pagh HoD lut

nIvnav

luSpet

mu'tlheghmeySIStaHvIS SoS SaSmoH SeS SuS je.

chIch chachchuchDaq chech *choch.

QoQqoq QaQ qaq QuQ.

ghorgh ghegh Darghghargh ghogh?
ghIgh ghaghchugh ghawran targh.

'u''a'Daq 'oy'mo' 'uy' 'o''e' 'aw' 'I' 'ay''e'.
B'Elora, joDmaS, veSbe' je
(qepHom 2005)